داده‌ های آماری جمع ‌آوری ‌شده از مشتریان، سفارشات و محصولات می‌توانند اطلاعات مفیدی برای صاحبان فروشگاه های اینترنتی داشته باشند. مدیران فروشگاه با استفاده از داده های آماری عملکرد شرکت را تجزیه و تحلیل کرده و اقدامات لازم را انجام می دهند تا مراحل بعدی بازاریابی را برنامه ریزی کنند. با استفاده از ماژول حرفه ای مدیریت گزارش های فروش مجنتو، مدیران فروشگاه مجنتو می توانند گزارش های فروش را مدیریت و پیگیری کنند.

چرا فروشگاه های بر پایه مجنتو نیاز به گزارش فروش در داشبورد مدیریت دارند؟

مجبور نیستید از کاغذ و فشار آوردن به حافظه استفاده کنید!

برای صاحبان فروشگاه های مجنتو یادداشت کردن داده های روزانه کسب و کار شاید بر روی کاغذ غیرممکن باشد، زیرا تعداد فروش ها در روز زیاد است و هر روز این فروش ها انجام خواهد گرفت.

مدیر فروشگاه مجنتو باید از یک ابزار دقیق برای جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به وضعیت کسب و کار استفاده کند و همچنین ابزار مورد استفاده باید قابلیت مقایسه و تجزیه و تحلیل داده های آماری را داشته باشد و حجم کار اجرایی را ساده تر کند.

ردیابی داده های لازم برای توسعه کسب و کار

برای دانستن چگونگی توسعه فروشگاه های آنلاین، مدیر فروشگاه مجنتو باید فعالیت های زیادی را برای بدست آوردن داده های ضروری ردیابی کند. زیرا دانستن این داده ها به آنها کمک می کند، عملکرد فروشگاه اینترنتی خود را متوجه شوند. با تجزیه و تحلیل تعداد سفارشات، سبد خرید رها شده، صاحبان فروشگاه ها نمای کاملی از اوضاع کسب و کار اینترنتی خود را کسب می کنند.

اگر مدیران فروشگاه مجنتو این اطلاعات را در اختیار داشته باشند می توانند برای بهبود اوضاع کسب و کار خود برنامه ریزی کنند.

کاهش محدودیت های پیش فرض مجنتو 2

یکی از مشکلاتی که ممکن است مدیر فروشگاه مجنتو 2 با آن روبرو شود این است که گزارش های پیش فرض برای تجزیه و تحلیل پیشرفته ی آماری داده ها کافی نیستند. ماژول مدیریت گزارش های فروش مجنتو داده های آماری بیشتری را در اختیار شما قرار می دهد تا آنها را با هم مقایسه کنید و در رفع مشکلات بتوانید بهتر تصمیم بگیرید.

با جمع آوری اطلاعات دقیق از گزارش ها، صاحبان فروشگاه مجنتو می توانند، تیجه و تصمیمات مناسبی را در رابطه با برنامه ریزی، سازماندهی و بازاریابی بگیرند.

ماژول گزارش فروش چگونه می تواند به مدیر فروشگاه مجنتو در مقابله با محدویت ها کمک کند؟

 

دوره های گزارش را انتخاب کرده و داده را با یکدیگر مقایسه کنید

ماژول مدیریت گزارش های فروش مجنتو، به مدیر فروشگاه اجازه می دهد تا گزارش های فروش یک فاصله زمانی را انتخاب کنند و سپس گزارش فروش مربوط به این فاصله زمانی به طور مثال یک روز، یک هفته و یک ماه را مشاهده کنند.

دوره های گزارش را انتخاب کرده و داده را با یکدیگر مقایسه کنید

به طور کلی مدیر فروشگاه مجنتو می تواند به راحتی دو دوره جداگانه را با یکدیگر مقایسه کند. به عنوان مثال، فروش این ماه در مقایسه با ماه قبل، یا مقایسه ی فروش هفتگی و...که به وضوح نشان می دهد آیا تغییرات مثبت یا منفی هستند.

مقایسه گزارش ها

داده ها را با نمودار نشان دهید

نمایش داده ها بر اساس نمودار، به صاحبان فروشگاه ها نمای کلی از اطلاعات آماری را می دهد و مقایسه، پیگیری و پردازش آن ها را آسانتر می کند. نمایش داده ها بر اساس نمودار به شما کمک خواهد کرد که رشد و کاهش نرخ رشد را در مقایسه با دوره های دیگر بهتر و سریع تر مشاهده کنید.

داده ها را با نمودار نشان دهید

قابلیت سفارشی سازی داشبورد

مدیر فروشگاه ها می توانند طرح داشبورد را به راحتی تغییر دهند، همچنین مدیران فروشگاه به آسانی با کشیدن و رها کردن گزارش ها می توانند انتخاب کنند که کدام گزارش را نمایش دهند و ترتیب آن ها را مشخص کنند.

امیدواریم توانسته باشیم با این مقاله به شما در رفع محدودیت های مجنتو کمک کرده باشیم. برای دسترسی به ماژول مدیریت گزارش های فروش مجنتو می توانید از طریق لینک زیر اقدام کنید.

ماژول گزارشات فروش مجنتو