Amasty

ماژول پرداخت یک مرحله ای مجنتو


Amasty
با ماژول پرداخت یک مرحله ای مجنتو شما می توانید مراحل خرید در فروشگاه مجنتو خود را کاهش دهید و این کار باعث افزایش رضایت مشتری های شما می شود. در حقیقیت مشتریان شما تنها با چند کلیک قادر خواهند بود تا خرید خود را نهایی کنند.

برای قیمت تماس بگیرید

فروش    0

ماژول تاریخ تحویل سفارش مجنتو


Amasty

با استفاده از ماژول تاریخ تحویل سفارشات مجنتو  مشتریان را به فروشگاه خود علاقه مند تر کنید. با این ماژول به مشتری این امکان را بدهید تا تاریخ و زمان تحویل را برای دریافت سفارش انتخاب کنند. برنامه تحویل خود را تعیین کرده و روزها و ساعاتی که شما در دسترس نیستید را غیرفعال کنید.

برای قیمت تماس بگیرید

فروش    0

2 آیتم